Disclaimer

1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.nrds.be van NRDS BV, gevestigd aan de Groenstraat 82b, 2440 Geel, België. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer.

2. Inhoud

De inhoud van de website van NRDS BV, inclusief teksten, blogberichten en andere materialen, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. NRDS BV streeft naar accurate en actuele informatie, maar kan geen garantie bieden over de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. NRDS BV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in deze inhoud, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

3. Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo's en software, is eigendom van NRDS BV of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om deze inhoud te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van NRDS BV.

4. Externe Links

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van uitbesteding van diensten aan derde partijen, zorgen wij ervoor dat deze partijen betrouwbaar zijn en passende privacybescherming bieden.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

NRDS BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de onbeschikbaarheid daarvan, of door virussen of andere schadelijke componenten die via de website kunnen worden overgedragen.

6. Geen Professioneel Advies

De informatie op deze website, waaronder blogberichten en teksten, is algemeen van aard en is niet bedoeld als professioneel advies voor specifieke situaties. Voor specifiek advies gericht op uw situatie, dient u ons te contacteren.

7. Wijzigingen

NRDS BV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen. Het is raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met NRDS BV via administratie@nrds.be 

Kom met ons praten over je online zaak

Tijdens een gratis gesprek van één uur luisteren onze experts naar de digitale uitdagingen van jouw bedrijf, analyseren ze de situatie en komen ze met werkbaar advies en een concreet actieplan. Zonder enige verdere verplichting, want dat is onze manier om te bouwen aan de toekomst.

Diensten Cases Over ons Contact

Voel je een digitale klik?