Privacybeleid

1. Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NRDS BV (hierna: "wij", "ons", "onze") verwerkt van haar gebruikers via de website www.nrds.be. Wij zijn gevestigd aan de Groenstraat 82b, 2440 Geel, België. Met dit beleid willen wij transparantie bieden over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens

  • 2.1 Gegevens die U Aanlevert: Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en eventueel bedrijfsgegevens, bij het invullen van contactformulieren of bij het aanvragen van diensten.

  • 2.2 Gegevens verzameld via onze Website: Wij verzamelen ook automatisch gegevens zoals IP-adres, browsertype, en informatie over uw gebruik van onze website door middel van cookies.

3. Doel van de Gegevensverwerking

  • 3.1 Dienstverlening: Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van onze diensten, zoals consultancy, IT-ondersteuning, en softwareontwikkeling.

  • 3.2 Communicatie: Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren over onze diensten of over uw vragen en verzoeken.

  • 3.3 Marketing: Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

4. Delen van Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van uitbesteding van diensten aan derde partijen, zorgen wij ervoor dat deze partijen betrouwbaar zijn en passende privacybescherming bieden.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan [contactinformatie].

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

9. Wijzigingen Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren u om dit beleid regelmatig te raadplegen.

10. Contact

Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen via administratie@nrds.be.

Kom met ons praten over je online zaak

Tijdens een gratis gesprek van één uur luisteren onze experts naar de digitale uitdagingen van jouw bedrijf, analyseren ze de situatie en komen ze met werkbaar advies en een concreet actieplan. Zonder enige verdere verplichting, want dat is onze manier om te bouwen aan de toekomst.

Diensten Cases Over ons Contact

Voel je een digitale klik?