Cloud first kassa en registratiesysteem

Met MyPACR ontwikkelden we een kassasysteem op maat van onderwijsinstellingen. Op vraag van een onderwijsinstelling om een systeem op maat te bouwen, zijn we de sector van kassasystemen gaan onderzoeken, we hebben vastgesteld dat er weinig tot geen systemen gebouwd waren rond de specifieke behoeften van scholen. Uit de gesprekken met onderwijsinstellingen, directie en administratief personeel, leerkrachten en andere betrokken partijen is gebleken dat onderwijsinstellingen nood hebben aan een stabiel en betrouwbaar systeem dat vooral werkbesparend is. De schooladministratie wil niet nog een nieuw digitaal platform leren gebruiken en onderhouden en men wil dubbele opslag van gegevens vermijden. Scholen willen een systeem dat ze zelf kunnen uitbreiden en aanpassen volgens hun noden en dat heel eenvoudig in gebruik is. Ouders en leerlingen willen een transparant, correct en efficiënt systeem. Bij problemen is er nood aan onmiddellijke, efficiënte, vriendelijke en professionele support. MyPACR biedt een antwoord op al deze noden: www.mypacr.be

Copyright © 2020 Nrds